Koop nú kaartjes voor Tina Festival!
Het allerleukste feestje van het jaar Het allerleukste feestje van het jaar
Home - Huisregels Tina Festival 2023

Huisregels Tina Festival 2023

 • Het bezoeken van het festival is op eigen risico. Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers. In situaties waarin de huisregels niet voorzien is de beslissing van de organisatie bindend.
 • Het is verboden te roken in de tenten, gebouwen of onder overkappingen.
 • De organisatie aanvaardt geen en sluit alle aansprakelijkheid voor de producten van haar deelnemers jegens de bezoekers uit.
 • Gebieden buiten de paden of aangewezen terrassen mag je niet betreden en zijn op eigen risico.
 • Huisdieren (m.u.v. blindengeleidehonden) zijn niet toegestaan.
 • De toegangskaart of controlestrook dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.
 • Het is verboden op en rond het terrein zonder toestemming van de organisatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen of commerciële activiteiten uit te voeren.
 • Het maken van opnames met professionele beeld- en/of geluidsapparatuur is niet toegestaan zonder toestemming en accreditatie van de organisatie.
 • De organisatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om video-, foto- of geluidsopnamen van bezoekers op het festivalterrein te maken. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie zonder dat zij hiertoe enige vergoeding verschuldigd is aan de bezoekers. Door toetreding op het terrein stemmen bezoekers in met de openbaarmaking van eventuele opnamen zonder dat zij hier verder rechten aan kunnen ontlenen.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein.
 • Als volwassene alleen heb je geen toegang tot het Attractiepark Duinrell tijdens de festivaldagen 2023.
 • Personen die zich naar de mening van de organisatie misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.